Book Design

FAQ

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvor mye koster det?

Standard ombrekking av bøker på ca. 300 sider koster mellom 150 og 300 euro.

Det er mange faktorer som avgjør prisen. Kvaliteten på manuskriptet og innholdstypen er de to vanligste eksemplene. Jo høyere kvalitet på manuskriptet og jo enklere innholdet (f. eks. ren tekst), desto lavere pris. En bok med mange fotografier og komplisert layout krever mer arbeid og koster derfor mer. Hvis du trenger ikke-standard layout, gjør dette også prisen høyere. Sist, men ikke minst, er det også din rask respons som hjelper mye. Slikt samarbeid gjør prosjektet mer effektivt.

Et bokomslagsdesign, inkludert rettelser, koster i gjennomsnitt 250 euro og tar omtrent seks timer. Jo færre korrigeringer og jo enklere design, jo lavere pris.

Fra oss får du en trykklar-PDF. Hvis du ønsker at vi skal konvertere boken din til EPUB-format, vil dette koste mellom 50 og 120 euro, avhengig av kompleksitet.

I hvilket format skal jeg sende filene for ombrekking?

I hvilket format skal jeg sende filene for ombrekking? Vi anbefaler at du sender filene i et tekstbehandlerprogram som Microsoft Word. Teksten din kan kreve litt redigering før vi begynner å ombrekke den. Vi anbefaler ikke å sende tekst som en PDF-fil, da den må konverteres til et Word-dokument og noe av tekstformateringen kan gå tapt.

Hvilken bildeoppløsning er best for trykk?

Den optimale trykkoppløsningen er 300 dpi for fargebilder og over 150 dpi for gråtonebilder.

I hvilket format skal bildene sendes?

Bilder kan sendes som .jpg, .tiff, bitmap, .png, .psd eller råfiler.

Må jeg rydde og kode teksten før ombrekking?

Det er ikke nødvendig å kode teksten før ombrekking, men komposisjonen må være tydelig – teksten skal være godt strukturert. Det som er nødvendig er å skille brødtekst og overskrifter, avsnitt og sitater. Du kan bruke de grunnleggende verktøyene som er tilgjengelige i Microsoft Word for å gjøre dette. Husk at hvis dokumentet ditt har en klar struktur, er det lettere for designere å forstå intensjonen din. Det kan også spare mye tid på eventuelle fremtidige rettelser!

Må jeg rydde og kode teksten før ombrekking?

Det er ikke nødvendig å kode teksten før ombrekking, men komposisjonen må være tydelig – teksten skal være godt strukturert. Det som er nødvendig er å skille brødtekst og overskrifter, avsnitt og sitater. Du kan bruke de grunnleggende verktøyene som er tilgjengelige i Microsoft Word for å gjøre dette. Husk at hvis dokumentet ditt har en klar struktur, er det lettere for designere å forstå intensjonen din. Det kan også spare mye tid på eventuelle fremtidige rettelser!

Når skal boken min være trykklar?

Det er mange faktorer som avgjør når trykklar-PDF er ferdig. Det avhenger f. eks. av kvaliteten på manuskriptet, kompleksiteten til innholdet (ren tekst versus tekst med grafikk eller fotografier) og kompleksiteten til layoutene. Bøker som består av ren tekst kan produseres veldig raskt, i løpet av et par timer; mer komplekse bøker kan produseres på et par dager.

Når skal boken min trykkes?

Etter å ha fått en trykklar PDF-fil som er i samsvar med kravene til trykkeriet, kan du motta et digitalt prøvetrykk (softproof) for godkjenning, eller vi kan godta det på dine vegne. Standard softproof-prosessen kan ta en eller to dager. En heftet bok tar opptil 12 arbeidsdager å trykke, mens innbundet tar opptil 18 arbeidsdager. Du må imidlertid være klar over at trykkeriets arbeidsmengde ofte avgjør hvor raskt de kan trykke en bok.

Hvor lang tid tar det å produsere en bok?

Det er fornuftig å si at hele prosessen med å lage en bok kan vare minst en måned opp til flere måneder. Det avhenger av bokens kompleksitet og trykkeriets øvrige forpliktelser.

Kan enhver bok bli til e-bok?

Ja, hver tradisjonell bok forberedt til trykk kan bli til en e-bok. Vi kan konvertere enhver bok til EPUB-format. Avhengig av dine behov vil vi konvertere boken din til Fixed eller Reflowable e-bok. Hvis du ønsker å sammenligne layoutene til Reflow og Fixed Format, vennligst klikk her.

HAR DU SPØRSMÅL? ER DET NOE DU ØNSKER Å SE PÅ NÆRMERE? TA GJERNE KONTAKT.

share comments
DEL DIN MENING
Din mening er veldig viktig for oss. Derfor vil vi gjerne høre din tilbakemelding.