PUBLIKACJE CYFROWE

Cyfrowe wersje publikacji przygotowanych do druku

Dzięki szerokiej wiedzy wydawniczej i zastosowaniu autorskich narzędzi, jesteśmy w stanie przetwarzać publikacje, które dotychczas wydawały się zbyt skomplikowane lub pracochłonne.

Zwiększamy wydajność, obniżamy koszty.

Po analizie technicznej materiałów źródłowych opracowujemy narzędzia optymalizujące proces.

PRZETWARZAMY MATERIAŁY DO STANDARDU:

ePUB

XML/JSON

HTML

Multibook.one

Tworzymy narzędzia do generowania niestandardowych formatów na bazie dostarczonej dokumentacji technicznej.