Integracja

Integrujemy skład publikacji tradycyjnych (DTP) w programach Adobe z innymi procesami opartymi o systemy IT.

Przykładowe zastosowania:

  • Integracja DTP dla mediów tradycyjnych i elektronicznych.
  • Konwersja publikacji do dowolnych formatów systemów integrujących zasoby wydawnictwa (np. opartych o XML, JSON lub bezpośredni zapis przez REST).
  • Import treści i zasobów (XML, JSON itp. lub z REST) i konwersja na publikację.
  • Rozszerzenia do programu Indesign pozwalające na eksport treści bezpośrednio z publikacji do systemów e-Learningowych.
  • Rozszerzenia do programów Photoshop, Indesign, Illustrator przetwarzające materiały z DTP do potrzeb mediów elektronicznych.
  • Konwersja wzorów matematycznych do postaci używanej w aplikacjach webowych