INTEGRACJA

Integrujemy skład publikacji

Integrujemy skład publikacji tradycyjnych (DTP) w programach Adobe z innymi procesami opartymi o systemy IT.

Przykładowe zastosowania:

Integracja DTP dla mediów
tradycyjnych i elektronicznych.

Konwersja publikacji do dowolnych formatów systemów integrujących zasoby wydawnictwa (np. opartych o XML, JSON lub bezpośredni zapis przez REST).

Import treści i zasobów
(XML, JSON itp. lub z REST)
i konwersja na publikację.

Rozszerzenia do programu Indesign pozwalające na eksport treści bezpośrednio z publikacji
do systemów e-Learningowych.

Rozszerzenia do programów Photoshop, Indesign, Illustrator przetwarzające materiały z DTP
do potrzeb mediów elektronicznych.

Konwersja wzorów matematycznych
do postaci używanej
w aplikacjach webowych.

PROCES INTEGRACJI