AUTOMATYZACJA

JAK DZIAŁAMY

Automatyzujemy przetwarzanie tekstu i zasobów graficznych w procesach wydawniczych. Pracujemy nad zastosowaniem AI przy masowym przetwarzaniu grafik wektorowych.

Przykładowe zastosowania:

Rozszerzenia do Indesigna osadzające materiały źródłowe w zadanych layoutach oraz rozszerzenia  stylujące tekst.

Automatyzacja często wykonywanych czynności w DTP.

Przetwarzanie wsadowe publikacji według zadanych algorytmów.

Rozszerzenia do Photoshopa i Illustratora przetwarzające grafiki wektorowe oraz rastrowe.

Automatyzacja pracy z wzorami matematycznymi – automatyczne dostosowywanie do tekstu, stylowanie itp.

Rozszerzenie MTPanel dedykowane do pracy w Indesignie z wzorami w standardzie MathType.

TECHNOLOGIE