Automatyzacja

Automatyzujemy przetwarzanie tekstu i zasobów graficznych w procesach wydawniczych.

Przykładowe zastosowania:

  • Rozszerzenia do Indesigna osadzające materiały źródłowe w zadanych layoutach.
  • Automatyzacja często wykonywanych czynności w DTP.
  • Rozszerzenia do Idesigna stylujące tekst.
  • Rozszerzenia do Photoshopa i Illustratora przetwarzające grafiki wektorowe oraz rastrowe.
  • Automatyzacja pracy z wzorami matematycznymi – automatyczne dostosowywanie do tekstu, stylowanie itp.
  • Rozszerzenie MTPanel dedykowane do pracy w Indesignie z wzorami w standardzie MathType.
  • Przetwarzanie wsadowe publikacji według zadanych algorytmów.

Pracujemy nad zastosowaniem AI przy masowym przetwarzaniu grafik wektorowych.