Pre-Press

Pre-Press

sats og
design

tegning av illustrasjoner,
figurer og
matematiske formler

omslagsdesign, tilpasning
av utenlandske originaler til norske utgaver

bildebehandling og kvalitetssikring av figurer og andre grafiske elementer

utføring
av EPUB filer

VÅRE FORDELER

Vi utvikler vår kunnskap og erfaring innen elektroniske publikasjoner.

Vi kjenner hele prosessen, derfor kan vi overvåke den fra begynnelsen til trykklar fil.

Vi har omfattende erfaring med realfagbøker, vi liker utfordrende prosjekter.

VÅRE PROSJEKTER