Integrasjon

Vi integrerer ombrekking

Vi integrerer ombrekking av tradisjonelle publikasjoner (DTP) i Adobe miljøet sammen med andre prosesser som baserer på IT-systemer.

Eksempler:

DTP integrasjon for
tradisjonelle og digitale medier

Konvertering av publikasjoner til alle formater av systemer som integrerer forlagsressurser (f.eks. basert på XML, JSON eller direkte registrering gjennom REST).

Innhold og ressursers import
(XML, JSON etc. eller fra REST)
og konvertering.

Utvidelser til Indesign-programmet som tillater eksport av innhold direkte
fra publikasjoner til e-læringssystemer.

Utvidelser til Photoshop, Indesign, Illustrator som konverterer DTP materialer til digitale medier.

Konvertering av matematiske formler
til formatet som brukes
i webapplikasjoner.

INTEGRASJONSPROSESS