Automatisering

HVORDAN JOBBER VI?

Vi automatiserer konvertering av tekst og grafikk i publiseringsprosesser.

Eksempler på bruk:

Indesign utvidelser for å legge kildematerialer inn i bestemte layouter.

Automatisering av ofte utførte aktiviteter i DTP.

Batchbehandling av publikasjoner i henhold til algoritmer.
Vi utvikler bruk av AI i massebehandling av vektorgrafikk.

Utvidelser til Photoshop og Illustrator som behandler vektor og rastergrafikk.

Automatisering av oppgaver som inneholder matematiske formler – automatisk justering av tekst, koding osv.

MTPanel-utvidelse dedikert til å jobbe med MathType-standard i Indesign.

TEKNOLOGIER